venres, 16 de novembro de 2012

  Novísima flor de romances froito da libertaria imaxinación da promoción de 4º de ESO do curso 2011-12.

Trátase dunha ollada desacomplexada sobre algúns dos prexuízos sociais que afectan á sociedade adulta, en combinación coas vellas teimas da adolescencia, que será acompañada dunha exposición cos orixinais.