mércores, 18 de febreiro de 2009

Concurso literario

O Equipo de Normalización Lingüística convoca un concurso literario no que pode participar todo o alumnado do centro.
Establécense dúas categorías diferenciadas para ESO e Bacharelato e Ciclos.
A temática é libre e pódese participar tanto en poesía como en narrativa.
En poesía haberá que presentar como mínimo 3 poemas. En narrativa o mínimo serán 2 folios por unha cara. Letra Arial 12.
Haberá tres premios por categoría para poesía e para narrativa:
1º premio: 25 Euros
2º Premio: 15 Euros
3º premio: 10 Euros
Os traballos deberán ser entregados antes do día 3 de abril cun pseudónimo indicando poesía ou narrativa e a categoría (ESO- BACH, CF).
Nun sobre pechado indicarase o nome e apelidos e o curso ao que se pertence.
Os traballos e o sobre de identificación entregaranse na secretaría do centro.

Ningún comentario: