martes, 16 de xuño de 2009

Máis Música Galega-Biblioteca

Cinco, BRATH
O latexo do fogo, BRATH
Home, XOSÉ MANUEL BUDIÑO
Homenaxe aos Diplomáticos, 120 CAPADORES
Lendas douradas, ROI CASAL
Entre dous mares, ROSA CEDRÓN
A lagoa dos Atlantes, ALBERTO CONDE
Coplas para Icía, XABIER DÍAZ
Só son sons, DOUS
Tres, THE HOMENS
Nas beiras de Lethes, KÉRKENNAI
Paraugas universal, LAMATUMBÁ
Diacronías, LIZGAIRO
As palabras espidas, NAO
Na boca unha cantiga, A QUENLLA
Rosalía 21, ABE RÁBADE QUARTET

Ningún comentario: