xoves, 13 de xuño de 2013

"Pico" in memoriam

Xosé Manuel Olveira "Pico" encetou a derradeira viaxe ás Illas. O marabilloso Sinbad citouse con don Álvaro Cunqueiro para relembrar andainas e darlle conta das novas sobre Galicia e a súa lingua. E precisamente no ano do teatro galego.
 Nós desde o aquén faremos todo o posible para manter viva a súa memoria, unha memoria que dignificou e dignifica a loita pola nosa identidade. De sempre ficará connosco como un dos abandeirados da normalización da lingua galega.


Ningún comentario: